aktualizacja: 27-03-2020 16:04:02

Drodzy Rodzice...

Zawieszenie prowadzenia działalności wychowawczej i opiekuńczej nie oznacza zawieszenia przez przedszkole działalności dydaktycznej.
W tym okresie nauczyciele będą wspierali dzieci oraz Rodziców w samodzielnej nauce w domu.
Będziemy się kontaktować z Państwem poprzez oficjalnego Fb PRZEDSZKOLA.
Codziennie wysyłać będziemy Państwu materiały oraz zalecenia do pracy z dziećmi.
W tym trudnym dla nas wszystkim czasie, zważając na istotę systematyki w edukacji naszych dzieci prosimy o mobilizację i sumienność.

Informujemy, że rekrutacja na rok przedszkolny 2020/2021 będzie kontynuowana po powrocie dzieci do placówki.DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Marta Grobelniak