Przedszkole Niepubliczne

"Tęczowa Kraina"

ul. Królewiecka 11, ul. Bartnicka 3
87-800 Włocławek

 

W naszych placówkach posiadamy po trzy oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat.

Zapewniamy profesjonalną opiekę nad dziećmi przez 12 godzin dziennie (od 6.00 do 18.00) oraz całodniowe wyżywienie.

Personel pracujący w naszym przedszkolu składa się z doświadczonych pedagogów, którzy stworzyli doskonały program dydaktyczno - wychowawczy dostosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Celem programu jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej. Program uwzględnia pełny rozwój małego dziecka, zarówno intelektualny, fizyczny, społeczny, jak i twórczy.

Nauczyciele do zajęć edukacyjnych włączają zajęcia i zabawy zgodne z programem MEN, konsultacje z psychologiem i logopedą, naukę języka angielskiego, zajęcia rytmiczne, taneczne oraz gimnastykę korekcyjną. Pracownicy placówki, to młodzi, wykształceni, kreatywni pedagodzy, którzy zapewniają przyjazną, ciepłą atmosferę w przedszkolu. Wiedza i doświadczenie jakie zdobyli w zakresie edukacji przedszkolnej, przyczyniły się do tego, że mają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają, rozumieją oraz pomagają w rozwiązywaniu problemów dzieci. Nauczyciele podchodzą indywidualnie do każdego dziecka. Są profesjonalistami w swojej dziedzinie.

Statut Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina"  - do wglądu w siedzibie placówki.

Dyrektor przedszkola
mgr Marta Grobelniak

Zastępca dyrektora
mgr Piotr Osiński

Zastępca dyrektora
mgr Joanna Krysztoforska

Opiekę merytoryczną i metodyczną nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, delegatura we Włocławku.