PLAN DNIA

PRZEDSZKOLE KRÓLEWIECKA

6:00 – 9:00 Schodzenie się dzieci; zabawy dowolne służące realizowaniu pomysłów dzieci; praca indywidualna lub zespołowa o charakterze wyrównawczym  i stymulacyjnym; zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne. Zabawy ruchowe i twórcze;  kontakty indywidualne  z rodzicami;

Przygotowanie do śniadania; porządkowanie sali; czynności samoobsługowe; ćwiczenia poranne

8:30 - 9:00 ŚNIADANIE - przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia

9:00 - 9:30 Czynności samoobsługowe, mycie zębów, nauka etapów mycia rąk; doskonalenie tych czynności

9:30 - 11:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową; zajęcia dodatkowe; zabawy dowolne

11:45 - 12:00 Czynności higieniczno - porządkowe; wdrażanie dzieci do higieny osobistej; przygotowanie do obiadu

12:00 - 13:00 OBIAD - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

13:00 - 14:45 Relaks, słuchanie bajek i muzyki - wyciszenie; zabawy dowolne; pobyt na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze, wycieczki - poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego

14:45 - 15:00 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczno - sanitarne

15:00 - 15:30 PODWIECZOREK - wdrażanie zasad higieny  i kulturalnego zachowania. Czynności higieniczno - porządkowe

15:30 - 18:00 Zabawy w sali lub na powietrzu; utrwalanie piosenek i zdobytych wiadomości; zajęcia indywidualne i wyrównawcze, gry i zabawy edukacyjne. Rozchodzenie się dzieci do domu. Rozmowy z rodzicami, przekazywanie informacji                                                                                                               

W okresie zimowym i podczas niesprzyjającej pogody zabawy na dworze zastępowane są zabawami w sali.

 

PLAN DNIA

PRZEDSZKOLE BARTNICKA

6:00 – 9:00 Schodzenie się dzieci; zabawy dowolne służące realizowaniu pomysłów dzieci; praca indywidualna lub zespołowa o charakterze wyrównawczym  i stymulacyjnym; zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne. Zabawy ruchowe i twórcze;  kontakty indywidualne  z rodzicami;

Przygotowanie do śniadania; porządkowanie sali; czynności samoobsługowe; ćwiczenia poranne

8:30 - 9:00 ŚNIADANIE - przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia

9:00 - 9:30 Czynności samoobsługowe, mycie zębów, nauka etapów mycia rąk; doskonalenie tych czynności

9:30 - 11:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową; zajęcia dodatkowe*; zabawy dowolne; pobyt na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze, wycieczki

11:45 - 12:00 Czynności higieniczno - porządkowe; wdrażanie dzieci do higieny osobistej; przygotowanie do obiadu

12:00 - 13:00 OBIAD - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

13:00 - 14:15 Relaks, słuchanie bajek i muzyki - wyciszenie; zabawy dowolne; pobyt na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze, wycieczki - poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego

14:15 - 14:30 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczno - sanitarne

14:30 - 15:00 PODWIECZOREK - wdrażanie zasad higieny  i kulturalnego zachowania. Czynności higieniczno - porządkowe

15:30 - 18:00 Zabawy w sali lub na powietrzu; utrwalanie piosenek i zdobytych wiadomości; zajęcia indywidualne i wyrównawcze, gry i zabawy edukacyjne. Rozchodzenie się dzieci do domu. Rozmowy z rodzicami, przekazywanie informacji     

W okresie zimowym i podczas niesprzyjającej pogody zabawy na dworze zastępowane są zabawami w sali.