ZAJĘCIA
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

EDUKACJA JĘZYKOWA

 • treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • bajkoterapia
 • akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”
 • elementy metody dr Ireny Majchrzak
 • elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • zajęcia z logopedą grupowe i indywidualne
 • zajęcia z języka angielskiego
 • współpraca z Biblioteką miejską

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 • zajęcia matematyczne wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • elementy metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej - Dziecięca matematyka

EDUKACJA PRZYRODNICZO-ZDROWOTNA

 • udział w zajęcia prozdrowotnych „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”
 • zajęcia dotyczące zdrowych nawyków żywieniowych
 • udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków - Akademia Aquafresh
 • zajęcia profilaktyczne dotyczące zdrowia
 • zajęcia edukacyjne „Mały kucharz”

EDUKACJA PLASTYCZNO - TECHNICZNA

 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia konstrukcyjno-manipulacyjne

EDUKACJA MUZYCZNA

 • zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • zajęcia tańca "Zumba dla Maluchów"
 • aktywne słuchanie muzyki dziecięcej, klasycznej, nowoczesnej i współczesnej

EDUKACJA RUCHOWA

 • zajęcia z zakresu gimnastyki ogólnorozwojowej
 • pedagogika zabawy - Klanza
 • zajęcia stymulujące rozwój ruchowy
 • elementy Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne